HĐND tỉnh Thái Bình ban hành nhiều nghị quyết quan trọng

Thứ 4, 10/04/2024 | 21:32:59
1,945 lượt xem

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh, là cơ sở pháp lý, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

1. Nghị quyết thông qua bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết thống nhất chủ trương về việc không tiếp tục thực hiện hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình.

5. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.

7. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

8. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

9. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, Nhà điều trị khoa Nhi và Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

10. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Khoa hồi sức cấp cứu, Khu kỹ thuật (chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm, khu phòng mổ) Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương.

11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hưng Nhân.

12. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nạo vét và kè chống sạt lở bờ kênh Hoàng Á Huy, huyện Đông Hưng.

13. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.464 đoạn từ nút giao đường ven biển đến đường ĐT.465; đoạn tuyến nhánh từ nút giao với ĐH.34 đến Trường THPT Đông Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

14. Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024.

15. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

16. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

17. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

18. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19. Nghị quyết bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...