Định hướng, giải pháp phát triển du lịch

Thứ 3, 29.06.2021 | 00:00:00
889 lượt xem

Sáng 29/6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức - điểm cầu Thái Bình

Do tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đề ra các giải pháp như cơ cấu lại thị trường du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, đây cũng là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025. 

Để dự thảo Chiến lược được hoàn thiện và có tính thực tiễn cao, thì việc phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh sẽ tiếp tục được duy trì như: Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị,…Kết nối để có những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, từ đó hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biết, góp phần tạo dựng thương hiệu nổi bật và nâng cao giá trị du lịch.

Thúy Quỳnh
  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...