Năm 2014, Thanh tra các Sở, ngành phát hiện hơn 7 tỷ đồng tiền vi phạm

Thứ 4, 03/12/2014 | 17:01:02
1,093 lượt xem

Trong năm 2014, 17 Sở, ngành trong tỉnh đã triển khai gần 1.500 cuộc thanh kiểm tra hành chính, xử lý 365 đơn thư khiếu nại tố cáo; tiến hành 157 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, truy thu hơn 7 tỷ đồng tiền vi phạm. Đây là kết quả được đua tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua thanh tra các Sở, ngành tỉnh Thái Bình năm 2014.

Trong đó: Tiến hành 157 thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với trên 1.500 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực, phát hiện gần 1.000 tổ chức, cá nhân có vi phạm, kiến nghị, thu hồi trên 7 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Thanh tra Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Thanh tra Giám sát ngân hàng…Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết, khiếu nại, tố cáo cũng được các ngành tiếp nhận 365 trường hợp. Qua phân loại có hơn 350 trường hợp đủ điều kiện xử lý.

Từ đó, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng các yêu cầu của quy chế dân chủ, góp phần phát triển sự nghiệp của từng cơ quan, đơn vị được thanh tra và đóng góp chung vào thành tích của mỗi Sở, ngành./.

Hồng Thắm

                                  

 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...