Tăng xuất khẩu trong các cụm công nghiệp

Chủ nhật, 21.02.2021 | 00:00:00
352 lượt xem

Với việc thu hút được gần 450 dự án đăng ký đầu tư, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình dự kiến sẽ đạt mức xuất khẩu hơn 360 triệu USD vào năm 2025.

Xưởng sản xuất nhà máy may tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hiện nay tổng giá trị xuất khẩu của các cụm công nghiệp mới đạt hơn 150 triệu USD. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, tỉnh Thái Bình tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Xưởng sản cắt may tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư kiểm soát, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, bảo đảm điều kiện phù hợp thực tế của địa phương, hiệu quả sử dụng đất và tuân thủ quy định của pháp luật, nhất là pháp luật bảo vệ môi trường, đai đất, xây dựng. 

Xưởng sản xuất dệt sợi tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Dự kiến đến năm 2025, giá trị xuất khẩu trong các cụm công nghiệp sẽ đạt gần 35.000 tỷ đồng, chiếm 25% giá trị sản xuất công nghiệp  toàn tỉnh Thái Bình. 

Cao Biền

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...