5 năm thu hút 540 dự án đầu tư

Thứ 2, 03.08.2015 | 09:55:43
646 lượt xem

5 năm (2010-2015), toàn tỉnh thu hút 540 dự án đầu tư vào sản xuất công nghiệp với số vốn đăng ký 94,7 nghìn tỷ đồng.


Nhà máy sản xuất Amônnitrat xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Với nhiều cơ chế chính sách thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tại Thái Bình, từ năm 2010 -2015 đã có thêm 126 dự án sản xuất công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 15,4 tỷ đồng. Một số dự án lớn như: Trung tâm Điện lực Thái Bình, Nhà máy sản xuất Amônnitrat, hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ hàm rồng … Đến nay, toàn tỉnh có 540 dự án đầu tư vào sản xuất công nghiệp với số vốn đăng ký 94,7 tỷ đồng; trong đó, 385 dự án đang sản xuất với số vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 110.000 lao động, giá trị sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp chiếm trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Linh Hạnh  

 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...