Quyết định số 686 ban hành Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh...

Thứ 3, 14.04.2015 | 08:13:26
715 lượt xem

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tran tỉnh Thái Bình hai năm 2015-2016.

                                                 Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...