Quyết định số 686 ban hành Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh...

Thứ 3, 14/04/2015 | 08:13:26
760 lượt xem

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tran tỉnh Thái Bình hai năm 2015-2016.

                                                 Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...