Đông Hưng phân hạng 4 sao hai sản phẩm ocop năm 2020

Thứ 5, 24.12.2020 | 00:00:00
181 lượt xem

Bánh cáy Thiên Đức và cây phát lộc Minh Tân là 2 sản phẩm của huyện Đông Hưng được đánh giá, phân hạng 4 sao sản phẩm Ocop năm 2020.

Thông qua hội đồng đánh giá của huyện Đông Hưng, sản phẩm bánh cáy của xưởng chế biến thực phẩm, bánh kẹo đặc sản Thiên Đức, xã Nguyên Xá được chấm điểm 81,2 điểm. Sản phẩm cây phát lộc của HTX DVNN xã Minh Tân được chấm 79,4 điểm, cùng xếp hạng 4 sao.

 Đó là 2 sản phẩm đầu tiên của tỉnh Thái Bình được phân hạng sản phẩm Ocop, cho thấy tiềm năng về giá trị thương hiệu và phát triển ra nhiều thị trường, đặc biệt hướng đến thị trường xuất khẩu. 

Để tiếp tục phát triển các sản phẩm Ocop, thời gian tới, huyện Đông Hưng sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể và phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn và xây dựng thêm các sản phẩm Ocop mới, có chất lượng.

Thế Công

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...