Hơn 300 tỷ đồng thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ 3, 19/04/2022 | 00:00:00
122 lượt xem

Đến nay, huyện Kiến Xương có trên 198 nghìn người tham gia BHYT, hơn 7 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Trong năm qua, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt trên 370 tỷ đồng.

Huyện Kiến Xương có trên 198.000 người tham gia BHYT, hơn 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Ngay từ đầu năm, BHXH huyện Kiến Xương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuyên quản thu trong việc đôn đốc, rà soát các đơn vị sử dụng lao động. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động. 


BHXH huyện Kiến Xương thu được hơn 300 tỷ đồng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Cùng với tuyên truyền, BHXH huyện tích cực đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi đến giao dịch. Đối với những doanh nghiệp có nợ đọng, cố tình trốn đóng, BHXH huyện yêu cầu cam kết thời gian trả nợ, nếu đôn đốc nhiều lần vẫn chây ỳ, không thực hiện, sẽ tổ chức thanh tra đóng BHXH tại đơn vị, phối hợp với các ngành chức năng chủ động xử lý vi phạm.

Hà My

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...