Tuyên truyền pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng

Thứ 6, 10/12/2021 | 00:00:00
691 lượt xem

Một số vấn đề về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là chủ đề chính của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Sở Công thương tổ chức vào sáng 10/12.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Sở Công thương tổ chức

Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới có liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong công tác triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân cũng như về chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là những điểm mới của Thông tư  số 07 của Thanh tra Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/11/2021, quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Thông qua hội nghị, các đại biểu hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa và quy trình công tác thanh tra, kiểm tra tiếp nhận, xử lý đơn thư trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...