Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 7, 18.09.2021 | 00:00:00
51 lượt xem

Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các giao dịch tài sản khác và giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý của người dân trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

Theo đó, Hưng Hà yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung  làm tốt khâu lập hồ sơ, xét duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính; sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

 Trong 8 tháng qua, tiếp nhận  gần 2.800 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ giao dịch đảm bảo. Trong đó, giải quyết trước và đúng hạn 2.500 hồ sơ. Số còn lại đang trong giai đoạn công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp xã hoặc do người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...