Ký kế hoạch thực hiện quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh

Thứ 5, 19.08.2021 | 00:00:00
289 lượt xem

Nhằm phục vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý thuế, tăng cường sự phối hợp để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng ngành và quản lý lĩnh vực liên quan đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, sáng 19-8, BHXH và Cục Thuế tỉnh Thái Bình ký kế hoạch thực hiện quy chế chia sẻ dữ liệu, phối hợp công tác.

BHXH và Cục Thuế tỉnh Thái Bình ký kế hoạch thực hiện quy chế chia sẻ dữ liệu, phối hợp công tác

Theo đó, việc chia sẻ dữ liệu phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý của 2 cơ quan, phù hợp với quy định của pháp luật. BHXH tỉnh thực hiện chia sẻ thông tin các đơn vị đang quản lý tham gia BHXH, BHYT, thông tin cá nhân trong tổ chức tham gia BHXH, BHYT, thông tin đóng BHXH, BHYT của đơn vị, doanh nghiệp qua thanh tra, kiểm tra. 

Cục Thuế tỉnh chia sẻ thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế gồm: tổ chức trả thu nhập và hộ kinh doanh, cá thể, thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập, thông tin ghi nhận việc trích, khấu trừ các khoản đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra đảm bảo khoa học, phù hợp thực tiễn. Chia sẻ dữ liệu được thực hiện kịp thời, chi tiết, chính xác, rõ ràng, cụ thể và bảo mật theo quy định, thông qua hệ thống kết nối tự động. Dữ liệu được ký số trước khi gửi.

Hà My

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...