Đề xuất Chính phủ tăng 15% lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng cho 8 đối tượng

Chủ nhật, 04.07.2021 | 16:01:40
210 lượt xem

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ tăng 15% lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng cho 8 đối tượng từ ngày 1-1-2022.

Đó là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định rõ tại một số nghị định của Chính phủ; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; một số trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

Sau khi điều chỉnh theo mức trợ cấp chung, mà người hưởng vẫn có mức lương thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng, thì những người có mức lương từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 200.000 đồng/ người/tháng. Còn những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/ người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng sẽ được tăng thêm cho đạt 2,5 triệu đồng/ người/tháng.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...