Hà Nội tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến

Chủ nhật, 04.07.2021 | 15:35:18
102 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 . Hiện, thành phố đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ 31,02%, vượt chỉ tiêu được giao.

Hà Nội cũng tiếp tục duy trì Cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố; tiếp tục triển khai cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên 1.680 thủ tục hành chính./.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...