Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 01/07/2021 | 00:00:00
1,323 lượt xem

Sáng 1/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa 19.

Cuộc họp nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa 19

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa 19 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

Sau khi ban hành Nghị quyết 01, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn mục đích, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ kinh phí hơn 600 tỷ đồng cho các lĩnh vực thuộc diện khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh. 

Về phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có trên 3.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 27.000 tỷ đồng. Trong khi đó có 643 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm gần 44.000 tỷ đồng. Về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, năm 2016 tỉnh Thái Bình xếp thứ 40/63, thì đến năm 2020 tỉnh Thái Bình tăng 15 bậc và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, kết quả chỉ số cải cách hành chính -PAR INDEX và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính- SIPAS của tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: chưa có quy định chế tài cụ thể cho các cơ quan, đơn vị về lĩnh vực trách nhiệm của ngành, một số lãnh đạo sở ngành chưa thực sự quan tâm việc nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, phương pháp cách thức trách nhiệm làm việc chưa gắn với mục tiêu cụ thể, cơ chế phối hợp trong giải quyết vấn đề giữa các đơn vị chưa hiệu quả… Đồng chí giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, mời các chuyên gia có kinh nghiệm uy tín tham dự và cho ý kiến về việc nâng cao các chỉ số này. 

Đồng chí thống nhất kích hoạt cơ chế xử lý về trách nhiệm giải trình liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Trên cơ sở phân rõ trách nhiệm của các sở, ngành đối với từng chỉ số thành phần của các chỉ số trên, đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm các chế tài về cơ chế giải trình, có cơ chế khen thưởng hoặc trừ vào thi đua khen thưởng của cá nhân người đứng đầu cũng như tập thể đơn vị nếu điểm số bị giảm. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu khắc phục chỉ số cải cách hành chính thấp điểm, trên cơ sở đó các sở, ngành phải đưa ra báo cáo và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể. 

Video: 70121_OTHAN.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện việc cắt giảm thủ tục hành chính, các ngành chủ động tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bất cập trong các văn bản hiện nay của tỉnh nếu có liên quan đến một số lĩnh vực như đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quy hoạch, đất đai… Triển khai thực hiện nghiêm túc bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố - DDCI và công khai, minh bạch về thứ hạng. Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01, yêu cầu rút gọn hơn cho phù hợp, bổ sung cơ chế trách nhiệm giải trình, thực hiện chế tài thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện các chỉ số đã nêu. Đồng chí thống nhất quan điểm sẽ đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01.

Cao Biền  

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...