Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 đạt giá trị trên 80%

Thứ 5, 24.06.2021 | 00:00:00
315 lượt xem

Chiều 24/6, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 

Trong năm 2020, Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC được các Bộ, ngành địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường, ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng hình thức. Hoạt động kiểm tra chuyên đề của các tổ công tác từ Trung ương đến địa phương mang lại hiệu quả và có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong năm 2020, 6 vùng kinh tế-xã hội của cả nước đều có giá trị trung bình Chỉ số CCHC (Par Index) tăng cao hơn so với năm 2019 và đều đạt giá trị trên 80%. Trong đó giá trị trung bình của khu vực Đồng bằng sông Hồng đạt 85,51% xếp thứ 2/6 vùng kinh tế xã hội cả nước.

Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước(Sipas) có Giá trị trung bình toàn quốc năm 2020 đạt giá trị 85,48%. Trong đó, tỉnh Thái Bình xếp thứ 35/63 tỉnh thành phố trên cả nước, đạt 84,54%.

Ngọc Anh 


  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...