Hiệu quả điện tử hóa giao dịch của Bảo hiểm xã hội Thái Bình

Thứ 4, 28.04.2021 | 00:00:00
849 lượt xem

Cải cách thủ tục hành chính được Bảo hiểm xã hội Thái Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, trong đó hiệu quả nhất phải kể đến việc điện tử hóa giao dịch.

 Bảo hiểm xã hội Thái Bình điện tử hóa giao dịch nhanh gọn

Từ năm 2015 đến nay, phần mềm giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thái Bình giải quyết hơn 300 nghìn lượt hồ sơ. Đối với cá nhân không có thiết bị ký số, chỉ cần mã số BHXH, số điện thoại đang hoạt động, máy tính hoặc máy tính bảng có kết nối internet là đăng ký được trên cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

 Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đã góp phần công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch, đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Hà My

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...