Đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân

Thứ 6, 23.04.2021 | 00:00:00
465 lượt xem

Sáng 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896 dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896 tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Tại điểm cầu Thái Bình, Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896 tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tại điểm cầu Thái Bình

Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương, Nhất là Ban Chỉ đạo 896 các cấp đã quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đề án. Đến nay 57/57, 100% nhiệm vụ của đề án đã hoàn thành, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Kết quả của đề án tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại; triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

 Tại hội nghị các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; kiến nghị đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt đề án trong thời gian tới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...