Hải quan Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ 7, 03.04.2021 | 00:00:00
557 lượt xem

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua chương trình quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là một trong những giải pháp trọng tâm của Chi cục Hải quan Thái Bình nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách.

 Chi cục Hải quan Thái Bình

Theo đó, Chi cục Hải quan Thái Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại. 

Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến số thu, đề ra các giải pháp xử lý trong từng thời điểm. Tập trung chống thất thu qua công tác kiểm tra, rà soát lĩnh vực miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế, nhất là đối với các dự án ưu đãi đầu tư. Rà soát nợ đọng, thực hiện quyết liệt các biện pháp đốc thu khi phát sinh, không để phát sinh nợ đọng xấu; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật. 

 Chi cục Hải quan Thái Bình thống kê số liệu

3 tháng đầu năm, Chi cục hải quan Thái Bình thu nộp ngân sách Nhà nước gần 360 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 30% kế hoạch pháp lệnh giao.

Duy Huy

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...