Thống nhất triển khai tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

Thứ 4, 20.01.2021 | 00:00:00
1,866 lượt xem

Tiếp tục phiên làm việc sáng 20/01/2021, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về chủ trương tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 và một số nội dung công tác cán bộ.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tính đến thời điểm 31/12/2020 so với chỉ tiêu biên chế công chức giao năm 2021 thì biên chế công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thiếu hơn 140 người; biên chế công chức cấp xã thiếu gần 180 người. Đối với tỉnh, từ năm 2014 đến nay chưa tổ chức kỳ thi tuyển công chức tập trung. 

Do vậy, để bổ sung công chức hiện đang khuyết thiếu, xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo chỉ tiêu biên chế được giao và bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch công chức, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về việc tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao việc triển khai tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021. Để kỳ thi bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, phù hợp với các nhiệm vụ khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bố trí thời gian tổ chức thi phù hợp xen kẽ với các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sao cho bảo đảm thời gian theo quy định, song không để trùng lặp, chồng chéo, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác, nhất là nhiệm vụ bầu cử. 

Để bảo đảm tuyển được đội ngũ cán bộ có chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm, thực trạng cán bộ hiện nay để xác định rõ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; việc tiếp nhận hồ sơ phải theo đúng yêu cầu để tuyển được đội ngũ cán bộ chất lượng, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề phù hợp. Quan tâm chú trọng công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi; đặc biệt trong công tác ra đề thi cần tăng cường những câu hỏi mang tính nhận thức, thực tiễn và kỹ năng trong giải quyết vấn đề. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phối hợp tham mưu để sớm ban hành kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 để tổ chức thực hiện. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận về một số nội dung công tác cán bộ.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...