Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch.

Thứ 4, 18.11.2020 | 00:00:00
272 lượt xem

Việc sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh Thái Bình sẽ góp phần hạn chế sai sót, giúp công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nề nếp.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có nhiều thay đổi trong văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch

Thời gian qua, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có nhiều thay đổi trong văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Đồng thời năm 2020, Thái Bình thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, nên theo tổng hợp có trên 50 đồng chí lần đầu tiếp nhận lĩnh vực hộ tịch. 

Hội nghị giải đáp các vấn đề liên quan tới các quy định, thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý hộ tịch

Do đó, chuyên gia của Bộ Tư pháp tập trung giải đáp tới hội nghị các vấn đề liên quan tới các quy định, thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý hộ tịch; cách tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nâng cao hiểu biết, cách thức sử dụng phần mềm về đăng ký, quản lý hộ tịch đối với công chức hộ tịch cấp xã sao cho phù hợp với thực tiễn tại các địa phương.

Thế Công 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...