Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ 3, 27.10.2020 | 15:46:08
148 lượt xem

Trong việc thực hiện thủ tục hành chính không giấy, bên cạnh sự vào cuộc, triển khai tích cực của các sở, ngành, địa phương thì đoàn thanh niên huyện Quỳnh Phụ với sự năng động, sáng tạo đã có nhiều hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã thành lập đội hình hướng dẫn người dân đi đúng các quầy chuyên môn, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Lập tài khoản công dân điện tử và các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân như cách nộp và tiếp nhận hồ sơ.

 Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của đội thanh niên tình nguyện với nhiều hình thức dễ nhớ dễ hiểu, đa số người dân đều rất hào hứng, tạo thành công tài khoản cá nhân trên dịch vụ công. Bước đầu hình thành thói quen chủ động đăng ký thủ tục qua máy tính, điện thoại di động. Những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhờ đó đang ngày càng phát huy và được người dân hưởng ứng tích cực. 

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...