Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thứ 4, 07.10.2020 | 11:03:29
407 lượt xem

Sáng 07/10, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 cho 80 học viên là các cán bộ đoàn viên thanh niên của tỉnh Thái Bình.

80 học viên đã được hướng dẫn về các chức năng dành cho công dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến; quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tra cứu thủ tục, hồ sơ; cách nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp thông qua phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ; thanh toán các giao dịch điện tử…

Chương trình tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; giảm tải được lượng giấy phải sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ; minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính …Đồng thời hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua tới.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...