Giảm gần 4.000 biên chế công chức năm 2021

Thứ 4, 07.10.2020 | 09:55:29
137 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ mới ký Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.344 biên chế

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế. 

Các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Công chức dự phòng là 552 biên chế.

Tổng biên chế công chức năm 2021 trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế).'

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...