Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT

Thứ 5, 10.09.2020 | 18:35:23
126 lượt xem

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình vừa có chỉ thị số 33 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuyên truyền BHYT học đường

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng và MTTQ, các đoàn thể tỉnh cần xác định công tác BHXH, BHYT là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Sở LĐTB&XH, Y tế, Kế hoạch & Đầu tư, và các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tham mưu xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hàng năm. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT.

 Các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...