Ứng dụng CNTT góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng

Thứ 2, 24.08.2020 | 16:25:42
123 lượt xem

Là một trong những đơn vị y tế đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bệnh viện đa khoa Đông Hưng đã nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Ứng dụng CNTT vào khâu làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng

Với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh”, từ tháng 01/2014 đến nay, toàn bộ các hoạt động khám chữa bệnh từ khi tiếp đón người bệnh cho đến khi ra viện tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng đã được cập nhật, theo dõi, xử lý trên phần mềm. 100% phiếu cấp phát, bệnh án điện tử được số hóa giúp công tác quản lý, theo dõi, giám định BHYT được kịp thời, chính xác. Bệnh viện còn chủ động lắp đặt màn hình chờ để gọi người bệnh, số hóa mã bệnh nhân, ứng dụng mã vạch trong khám chữa bệnh ở khâu tiếp đón, cấp phát thuốc, thanh toán viện phí.

Nhờ CNTT, quy trình nghiệp vụ của Bệnh viện đa khoa Đông Hưng đã được chuẩn hóa, hoạt động liên hoàn, khép kín. Thuốc, vật tư y tế, hóa chất được theo dõi và quản lý, thống kê chặt chẽ trên hệ thống.

Hà My 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...