Từ 20/07 - nhiều thay đổi về biên chế công chức

Thứ 3, 21.07.2020 | 09:13:13
327 lượt xem

Bắt đầu từ 20/07 - Nghị định số 62 về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 01/6 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Cụ thể, việc điều chỉnh vị trí việc làm sẽ được thực hiện khi cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm hoặc được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc. Về biên chế công chức sẽ được xác định dựa vào: Vị trí việc làm và khối lượng công việc; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Cũng theo Nghị định này, chậm nhất là ngày 15.6 hằng năm, các Bộ, Ngành, địa phương phải gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...