Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX

Thứ 4, 17/06/2020 | 00:00:00
2,221 lượt xem

Sáng nay (17/6), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX

Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 3/1/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX. 

Sau khi thảo luận, các đại biểu đều nhất trí biểu quyết thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung này. Theo đó, sau khi sửa đổi, bổ sung, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX còn 26 điều, giảm 1 điều so với Quy chế làm việc số 08 ban hành ngày 3/1/2020. Tiếp đó, Ban Thường vụ đã thảo luận về báo cáo kết quả khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã phân tích những ưu, nhược điểm của hai địa điểm được đưa ra xem xét là Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình và Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình. 

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...