Triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố DDCI

Thứ 5, 14/05/2020 | 00:00:00
1,325 lượt xem

Chiều 14/5, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị bàn, thống nhất triển khai Đề án triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang dự và chỉ đạo hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị bàn, thống nhất triển khai Đề án triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) trên địa bàn tỉnh

Đầu năm 2020, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Đề án triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố, viết tắt là DDCI bao gồm 8 chỉ số thành phần là: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò của người đứng đầu. 

Các đại biểu đã thảo luận về những công việc chính cần triển khai, sự phối hợp giữa các sở, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhằm triển khai Bộ chỉ số DDCI một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai Bộ chỉ số DDCI, thống nhất sẽ thực hiện 1 năm 1 lần, kết quả đạt được phải trước tháng 9 hàng năm là thời điểm khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để mang lại hiệu ứng tích cực. Phải có sự vào cuộc tích cực của các bên cả phía khảo sát và phía được khảo sát. Nâng cao hiệu quả truyền thông. Phải xác định rõ mục đích, dự kiến khảo sát bao nhiêu doanh nghiệp. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo, giao các sở, ngành, huyện, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị tư vấn triển khai một cách khách quan Bộ chỉ số này. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo. Đơn vị tư vấn cần theo sát tiến độ, kịp thời giải đáp, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

Cao Biền

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...