Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Thứ 4, 06.05.2020 | 15:36:52
276 lượt xem

Sau 5 tháng vận hành, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã hỗ trợ hơn 34,1 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; đem lại nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid 19, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với một số bộ, ngành xây dựng, tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là nội dung chính trong cuộc họp sáng nay 6/5 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ

Cụ thể, có 5 dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được xây dựng và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đó là:

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các dịch vụ này được tích hợp theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chẳng hạn dịch vụ công trực tuyến: 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, dự kiến sẽ cắt giảm ít nhất được 6 ngày làm việc so với việc thực hiện trực tiếp, giúp khoảng 3 triệu đối tượng thuộc trường hợp này được hưởng chính sách nhanh hơn. Tại cuộc họp Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện quy trình các dịch vụ công trực tuyến này theo hướng đơn giản hoá, để thực sự tạo được thuận lợi cho các đối tượng bị khó khăn do đại dịch Covid19.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...