Quy định số lượng cán bộ, công chức xã và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư

Thứ 3, 28/04/2020 | 00:00:00
2,332 lượt xem

Chiều 28-4, Hội nghị BTV Tỉnh ủy Thái Bình họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư và cán bộ xã, phường, thị trấn thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bố trí xã loại I không quá 22 người, xã loại II bố trí không quá 21 người, xã loại III bố trí không quá 18 người. Thống nhất quy định số lượng Phó Chủ tịch cấp xã loại I là 2 người, xã loại II và III là 1 người. Quy định không quá 15 chức danh ở mỗi xã, trong đó không quy định các chức danh gồm Phó công an, công an viên thường trực, Trưởng ban bảo vệ, phó trưởng ban bảo vệ, đồng thời bố trí lại chức danh Phó trưởng Ban tuyên giáo cấp xã. 

Về thực hiện chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ tới và bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Nhóm 1 là cán bộ không đủ điều kiện tái cử thì thực hiện theo Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định hiện hành. Nhóm 2 là cán bộ công chức xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, thống nhất như báo cáo của UBND tỉnh, trong đó cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân sẽ giữ nguyên các chế độ được hưởng. Nhóm 3 là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì chưa bàn đến vì Chính phủ và Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Tại kỳ họp ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 

2. Đồng ý điều động đồng chí Bùi Đức Hoàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...