Sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ 6, 13.03.2020 | 16:51:25
541 lượt xem

Chiều 13/3, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công bố dịch vụ công tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia; Sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 3 tháng quản lý, vận hành, việc kết nối, tích hợp giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 1 cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia, đã tích hợp đăng nhập 1 lần SSO với 11/22 bộ, ngành, 62/63 địa phương, 3 tập đoàn, ngân hàng thương mại. Đã có 17/22 bộ, ngành, 60/63 địa phương bố trí máy chủ bảo mật SS. 14/22 bộ ngành, 63/63 địa phương đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Đối với việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì đã đưa vào triển khai 8 nhóm dịch vụ công. 

Văn Phòng chính phủ phối hợp với các Bộ Ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời tiếp nhận xử lý hơn 4.500 phản ánh, kiến nghị trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia và hơn 6.000 cuộc gọi tới tổng đài 1800 1096.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ Ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Thường xuyên cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Chuẩn hóa các dữ liệu trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành kết nối, tích hợp giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 1 cửa điện tử cấp bộ, tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và đưa tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công Quốc gia. Có đánh giá chính xác sự hiệu quả cũng như những tồn tại hạn chế để khắc phục trên cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...