Công bố Nghị quyết sáp nhập 5 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải

Thứ 6, 13/03/2020 | 20:02:45
13,569 lượt xem

Huyện Tiền Hải công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các xã, thị trấn sau sáp nhập. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tới dự.

Huyện Tiền Hải có 5 xã sáp nhập để thành lập 2 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: sáp nhập xã Tây Sơn, xã Tây An với Thị trấn Tiền Hải thành đơn vị hành chính mới lấy tên là Thị trấn Tiền Hải với diện tích đất tự nhiên sau sáp nhập là trên 9,3 km2, dân số trên 13.500 người. Sáp nhập xã Đông Trà với xã Đông Hải thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đông Trà với diện tích đất tự nhiên trên 10,7 km2, dân số gần 7.000 người. 

Sau khi sắp xếp, huyện Tiền Hải sẽ giảm từ 35 đơn vị hành chính cấp xã như hiện nay xuống còn 31 xã và 1 thị trấn. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tiền Hải phù hợp với tình hình thực tế, chủ trương của tỉnh và của TW, góp phần tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tập trung các nguồn lực, thu hút và kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Tại buổi lễ cũng đã công bố Quyết định thành lập  Đảng bộ xã, thị trấn sau sáp nhập./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...