Công bố Nghị quyết sáp nhập 5 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải

Thứ 6, 13.03.2020 | 15:11:09
4,615 lượt xem

Huyện Tiền Hải công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các xã, thị trấn sau sáp nhập. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tới dự.

Huyện Tiền Hải có 5 xã sáp nhập để thành lập 2 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: sáp nhập xã Tây Sơn, xã Tây An với Thị trấn Tiền Hải thành đơn vị hành chính mới lấy tên là Thị trấn Tiền Hải với diện tích đất tự nhiên sau sáp nhập là trên 9,3 km2, dân số trên 13.500 người. Sáp nhập xã Đông Trà với xã Đông Hải thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đông Trà với diện tích đất tự nhiên trên 10,7 km2, dân số gần 7.000 người. 

Sau khi sắp xếp, huyện Tiền Hải sẽ giảm từ 35 đơn vị hành chính cấp xã như hiện nay xuống còn 31 xã và 1 thị trấn. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tiền Hải phù hợp với tình hình thực tế, chủ trương của tỉnh và của TW, góp phần tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tập trung các nguồn lực, thu hút và kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Tại buổi lễ cũng đã công bố Quyết định thành lập  Đảng bộ xã, thị trấn sau sáp nhập./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...