Ngành thuế sắp xếp tinh gọn bộ máy

Thứ 4, 26/02/2020 | 19:32:46
907 lượt xem

Sáng 26/2, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ và công bố kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận biểu dương kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 41. Từ cuối năm 2018 đến nay, Cơ quan Thuế các cấp tiến hành giải thể 89 đầu mối cấp phòng, giảm 2.100 đầu mối cấp đội; sắp xếp, hợp nhất giảm số lượng Chi cục thuế trong cả nước từ 711 xuống còn 415 Chi cục thuế, vượt thời gian trước 1 năm. 


Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong điều kiện, tình hình mới; kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các chi cục Thuế sau sáp nhập; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. 

 Trong dịp này, Bộ Tài Chính quyết định, kể từ ngày 2/3/2020,  hợp nhất Chi cục Thuế Thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư thành Chi cục Thuế khu vực Thành phố Thái Bình - Vũ Thư. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ và huyện Hưng Hà thành Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ- Hưng Hà, trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...