Triển khai cổng thông tin điện tử cho các xã trong năm 2020

Thứ 3, 25/02/2020 | 19:44:34
950 lượt xem

“Năm 2020 sẽ xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử cho UBND cấp xã” - Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình tại cuộc họp diễn ra vào sáng 25/2. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Hiện nay, chữ ký số cho tổ chức trong ban hành văn bản điện tử có 17/19 cơ quan cấp sở, 7/8 UBND cấp huyện và 8/286 UBND cấp xã thực hiện. Chữ ký số cho cá nhân có 8/19 cơ quan cấp sở và 8/286 cơ quan cấp xã thực hiện, các huyện, thành phố chưa áp dụng. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn. 

Đến nay, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện đã cung cấp được hơn 600 trong tổng số hơn 1800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 167 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỉnh Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành được xếp hạng B về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong khi 51 tỉnh, thành khác xếp hạng C và D. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong xây dựng chính quyền điện tử như một số địa phương, đơn vị cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành khi chưa ban hành kế hoạch triển khai, tỷ lệ áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 còn thấp, nguồn nhân lực hạn chế, việc tuyên truyền chưa tốt… Thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh đến việc xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử của tỉnh. Xây dựng và triển khai cổng thông tin điện tử cho UBND cấp xã trong năm 2020. Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính , đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Xây dựng chính quyền điện tử phải đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân. Chuẩn bị tốt nguồn lực, chú trọng đào tạo tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức. Tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thành phố phải có cán bộ biết triển khai ứng dụng liên quan đến chính quyền điện tử. 

Đồng chí cũng yêu cầu thành lập tổ kiểm tra để đôn đốc việc thực hiện của các địa phương đơn vị./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...