100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tại Thái Bình đã sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến

Thứ 3, 25.02.2020 | 10:24:01
835 lượt xem

“100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã đã sử dụng Cổng dịch vụ công để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính” - Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình diễn ra vào sáng 25/2. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Hiện nay, chữ ký số cho tổ chức trong ban hành văn bản điện tử có 17/19 cơ quan cấp sở, 7/8 UBND cấp huyện và 8/286 UBND cấp xã thực hiện. Chữ ký số cho cá nhân có 8/19 cơ quan cấp sở và 8/286 cơ quan cấp xã thực hiện, các huyện, thành phố chưa áp dụng. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn.

Đến nay, các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã cung cấp được hơn 600 trong tổng số hơn 1800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 167 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin còn gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Mạng diện rộng đã triển khai đồng bộ từ tỉnh, huyện, xã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. Tỉnh Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành được xếp hạng B về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong khi 51 tỉnh, thành khác xếp hạng C và D./.

Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...