100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tại Thái Bình đã sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến

Thứ 3, 25.02.2020 | 09:07:19
504 lượt xem

“100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã đã sử dụng Cổng dịch vụ công để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính” - Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình diễn ra vào sáng 25/2. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Hiện nay, chữ ký số cho tổ chức trong ban hành văn bản điện tử có 17/19 cơ quan cấp sở, 7/8 UBND cấp huyện và 8/286 UBND cấp xã thực hiện. Chữ ký số cho cá nhân có 8/19 cơ quan cấp sở và 8/286 cơ quan cấp xã thực hiện, các huyện, thành phố chưa áp dụng. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn.

Đến nay, các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã cung cấp được hơn 600 trong tổng số hơn 1800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 167 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin còn gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Mạng diện rộng đã triển khai đồng bộ từ tỉnh, huyện, xã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. Tỉnh Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành được xếp hạng B về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong khi 51 tỉnh, thành khác xếp hạng C và D./.

Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...