Đại biểu HĐND tỉnh thông qua 23 Nghị quyết

Thứ 6, 13.12.2019 | 20:50:43
931 lượt xem

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI tiếp tục được ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Kỳ họp theo mô hình “Kỳ họp không giấy”, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí vật chất và nâng cao chất lượng hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính. Tại phiên họp chiều 13/12/2019, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết bằng hình thức bấm nút qua máy tính bảng.

Các đại biểu đã bấm nút thông qua 23 Nghị quyết gồm: 

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

3. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

4. Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ vốn bổ sung năm 2019.

5. Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2020.

6. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020.

7. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 24/07/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/07/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

8. Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

9. Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

10. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn.

11. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng. 

12. Phê duyệt chủ trường đầu tư Dự án xây dựng đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, đoạn từ Quảng trường Thái Bình (đường quy hoạch số 7) đến doanh trại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường quy hoạch số 5).

13. Nhất trí về chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư dọc 2 bên đường số 2 tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (khu B, C, D, E).

14. Về việc nhất trí chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà thương mại khu đô thị phía Nam Thành phố Thái Bình (Khu B).

15. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.5, Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/09/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

16. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

17. Đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà.

18. Về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020.

19. Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019.

20. Sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; giải thể thôn; đổi tên tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

21. Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021.

22. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

23. Về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2020.

Thu Hà 

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...