Quyết liệt triển khai giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ từ 1/10

Thứ 6, 20.09.2019 | 20:04:29
449 lượt xem

“Từ 1/10/2019 các sở, ngành phải đảm bảo tối thiểu 80% thủ tục hành chính được giải quyết 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh” là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành có liên quan theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến hết ngày 19/9/2019, có 11 sở, ban, ngành đã đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ. Các đơn vị cũng đang rà soát, lên phương án phân công cán bộ trực tại Trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại cuộc họp đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề về phương án nhân sự bố trí trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đề xuất bố trí vị trí làm việc của từng đơn vị, trang thiết bị phục vụ cán bộ công chức làm việc… 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải hoàn thiện các thủ tục đưa ra giải quyết 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển về Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 25/9 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đảm bảo tối thiểu 80% các thủ tục hành chính của các sở, ngành được giải quyết theo phương án này tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đơn vị nào chưa thực hiện được phải báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ công việc trên cơ sở đề xuất của các sở ngành, trình UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính lên phương án:

Video: 92019_OTHANG1.mp4

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương đề xuất phương án về con người làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở quy trình của các sở ngành, xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm, quy chế về việc quản lý con dấu thứ 2 và tài liệu hồ sơ lưu trữ. Phối hợp với các sở ngành trong việc định danh văn bản, không để trùng lắp văn bản giữa trung tâm và sở, vấn đề quyết định hồ sơ nào được phép đưa ra ngoài để thẩm định ở cơ sở. Điều hành những thủ tục cần sự phối hợp giữa các sở, ngành. Xây dựng lại quy trình giải quyết thủ tục 5 tại chỗ, đối với thủ tục dài ngày cần phân chia thời gian cho hợp lý để vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ vừa đảm bảo chất lượng công việc. 

Trước mắt, Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phân công đồng chí Phó Chánh văn phòng trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho đến khi kiện toàn cán bộ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết những vướng mắc liên quan đến phần mềm hoạt động; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố lên kế hoạch chuẩn bị giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...