Ưu tiên tuyển dụng công chức dân tộc thiểu số

Thứ 5, 19.09.2019 | 20:44:26
347 lượt xem

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số để lấy ý kiến. Mục tiêu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, người dân tộc thiểu số thuộc nhóm 16 dân tộc thiểu số rất ít người và 11 dân tộc thiểu số có chất lượng nguồn nhân lực thấp, học sinh học theo chế độ cử tuyển nếu có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên và thành thạo tiếng dân tộc của mình thì được tham gia xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng công  chức người  dân  tộc  thiểu  số trong  kỳ thi tuyển, xét tuyển; thí sinh người dân tộc thiểu số trúng tuyển phải có số điểm ít nhất phải bằng 60% số điểm của người dân tộc Kinh đạt điểm thấp nhất nhưng trúng tuyển trong cùng một hội đồng thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp đặc biệt, thuộc thành phần các dân tộc rất ít người và chưa có người tham gia làm cán bộ, công chức tính chung trên địa bàn tỉnh, nếu có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thì được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...