Quyết tâm thực hiện sớm việc giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ

Thứ 4, 18.09.2019 | 19:27:22
487 lượt xem

Sáng 18-9, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng và Sở Y tế về việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày 1/10/2019.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng đề xuất tổng số thủ tục hành chính do Sở thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 36 thủ tục, đạt 100%.

Hiện Sở đã tập trung rà soát chuẩn bị bố trí 12 công chức đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, lãnh đạo Sở sẽ bố trí thời gian hợp lý, hàng ngày đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp phê duyệt các thủ tục hành chính đã được thẩm định hoặc phê duyệt qua hình thức sử dụng chữ ký số. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng nêu một số khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước thực trạng chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh chưa cao, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ là cần thiết và điều kiện hiện nay của tỉnh có thể triển khai được. Đồng chí hoan nghênh quyết tâm của Sở Xây dựng trong thực hiện chủ trương này, song lưu ý cần có lộ trình chặt chẽ. 

Video: 91819_OTHANG.mp4

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng xác định rõ những hồ sơ nào mà Sở ủy quyền cho cấp phòng, hồ sơ nào lãnh đạo Sở giải quyết, hồ sơ thủ tục nào thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phải trình ký. 

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Y tế, qua quá trình rà soát, để đảm bảo tính khả thi, Sở đã lập danh mục gồm 122/145 thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đạt hơn 84%.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng sở Y tế là đơn vị đang phải thực hiện rất nhiều thủ tục liên quan đến các tổ chức và người dân, do đó Sở cần phải rà soát kỹ các thủ tục hành chính đưa ra thực hiện 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Làm chặt chẽ việc phân công cán bộ, công chức sao cho người được cử ra Trung tâm phục vụ hành chính công thẩm định hồ sơ phải tinh thông nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm. 

Tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm điều hành những thủ tục cần sự phối hợp giữa các sở, ngành. Xây dựng lại quy trình giải quyết thủ tục 5 tại chỗ, đối với thủ tục dài ngày cần phân chia thời gian cho hợp lý để vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ vừa đảm bảo chất lượng công việc. Khảo sát đánh giá hiện trạng trụ sở hiện nay, đề xuất UBND tỉnh về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các sở ngành, đặc biệt là máy tính sao cho đáp ứng nhu cầu tối thiểu nhất, bố trí hợp lý vị trí làm việc của các sở ngành có nhiều thủ tục. Trên cơ sở quy trình của các sở, ngành, xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm, quy chế về việc quản lý con dấu thứ 2. Phối hợp với các sở ngành trong việc định danh văn bản, không để trùng lắp văn bản cũng như việc quyết định hồ sơ nào được phép đưa ra ngoài để thẩm định ở cơ sở và phục vụ công việc. Cán bộ các sở, ngành ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cần nỗ lực, tận tụy, trách nhiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt công việc./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...