Triển khai giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ

Thứ 4, 28.08.2019 | 20:21:59
698 lượt xem

Chiều 28-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm hành chính công cấp huyện. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, việc trả kết quả và thu phí tập trung đã được tổ chức thực hiện với trên 90% số lượng thủ tục hành chính được niêm yết thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân cho thấy mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt tỷ lệ 99,2%. 

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời kỳ mới, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Thái Bình hướng tới tổ chức thực hiện thủ tục hành chính “5 tại chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực song hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hiện nay vẫn còn có những tồn tại cần khắc phục. Để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng chí thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Video: 82819_THANG.mp4 

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện phần mềm cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động thống nhất, thông suốt các thủ tục hành chính. Chỉ đạo Trung tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế đảm bảo đến ngày 1/10 tới sẽ đi vào hoạt động theo hướng giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ. Các sở, ngành có trách nhiệm cử cán bộ cấp phòng có kinh nghiệm, năng lực, đủ khả năng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Trên cơ sở quy chế sẽ cử lãnh đạo sở hàng ngày ra ký duyệt tại trung tâm. Đồng thời, chủ động rà soát đảm bảo đưa tối thiểu 80% thủ tục có thể giải quyết 5 tại chỗ ra Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai kế hoạch, rà soát các thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất. Ngoài ra, các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã hoàn thiện các nội dung về giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...