Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 08.08.2019 | 22:25:40
814 lượt xem

Chiều 8-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe Sở Nội vụ báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 – 2021.


Theo phương án tổng thể sắp xếp 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp và khuyến khích sắp xếp, cần sáp nhập với 16 đơn vị hành chính cấp xã liên quan không thuộc diện phải sắp xếp nhưng có đường địa giới giáp ranh với đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp. Toàn tỉnh có 53 đơn vị hành chính cấp xã chịu tác động trong đợt sắp xếp này. Như vậy, thực hiện theo phương án này, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh giảm 29 đơn vị, số đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp là 24 đơn vị. Ngoài ra, có 3 xã không đủ tiêu chí chưa thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đến những việc cần phải làm khi triển khai kế hoạch sắp xếp.

Video: 80819_OTHANG3.mp4 

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã mà Sở Nội vụ trình tại cuộc họp, đồng thời nhấn mạnh, những việc liên quan đến công tác cán bộ là hết sức quan trọng, do đó cần tiến hành một cách bài bản và chặt chẽ./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...