Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thứ 4, 07.08.2019 | 22:02:35
554 lượt xem

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh được đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình.

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

                    Một góc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

 Với việc đổi tên và tổ chức lại theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng chính quyền điện tử và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...