Triển khai kế hoạch giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Thứ 5, 22/09/2022 | 00:00:00
127 lượt xem

Chiều 22/9, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1 số dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020

Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh quyết định thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức  triển khai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1 số dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát

Đối tượng giám sát gồm: Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Thời gian giám sát từ ngày 20/9 đến ngày 10/10. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát. 

Video: 92222_OTHANH.mp4

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát chuẩn bị mọi điều kiện, phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Huy

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...