Tỉnh Thái Bình có gần 4.900 doanh nghiệp hoạt động có doanh thu

Thứ 4, 19/01/2022 | 00:00:00
700 lượt xem

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có gần 4.900 doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu, trong đó có gần 2.800 doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ dưới 10 lao động. Đây là số liệu được công bố tại hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 diễn ra vào sáng nay 19/1 tại Cục thống kê tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Năm qua, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và phương án điều tra. Công tác nghiệm thu ở các cấp, bàn giao dữ liệu, hiệu đính, xử lý kết quả Tổng điều tra được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn. Thực hiện triệt để phiếu điện tử thay thế toàn bộ phiếu giấy và xử lý dữ liệu trên hệ thống trang thông tin điện tử Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 176.000 lao động

Theo thống kê, tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt trên 141.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thu hút gần 176.000 lao động. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 872 đơn vị sự nghiệp, hơn 120.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 2.430 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các kết quả điều tra đã phản ánh sát tình hình thực tế của các loại hình kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Cao Biền

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...