Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thái Bình”

Thứ 2, 21/03/2022 | 00:00:00
566 lượt xem

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Thái Bình lần thứ Tư (26/3/1962-26/3/2022); Bảo tàng Tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 132 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình.

Tư liệu lịch sử chuyên đề “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” trưng bày tại Bác Bảo tàng Tỉnh 

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được sưu tầm, tiếp nhận ở trong và ngoài tỉnh vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị nghệ thuật, trưng bày giới thiệu 5 lần Bác Hồ về thăm Thái Bình. Nội dung trưng bày gồm 2 phần: Phần 1: Bác Hồ với Thái Bình. Phần 2: Thái Bình làm theo lời Bác. Đó là sự quan tâm đặc biệt của Bác với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu. Những thành tựu kinh tế - xã hội của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" trưng bày tại Bác Bảo tàng Tỉnh 

Thông qua trưng bày chuyên đề, góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh nhà, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” từ 21/3/2022 đến hết ngày 27/3/2022.

Hồng Thắm

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...