UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo một số nội dung

Thứ 4, 20/10/2021 | 00:00:00
1,030 lượt xem

Sáng 20/10, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh Đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và nội dung Dự thảo Đề án Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hoá, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo các kế hoạch, đề án. Đồng chí yêu cầu về nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong đề án phải cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo hướng khôi phục và nhân rộng các mô hình điểm hát chèo ở các khu vực truyền thống, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát chèo là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...