Thái Bình đẩy mạnh phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng

Thứ 3, 31.08.2021 | 00:00:00
417 lượt xem

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có trên 2.000 CLB văn hóa, văn nghệ truyền thống với hơn 60 loại hình khác nhau, góp phần khai thác truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Giao lưu của câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tỉnh Thái Bình

Để các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, ngành văn hóa chú trọng tổ chức các hoạt động liên hoan, hội diễn, hội thi từ tỉnh xuống cơ sở. Nhất là các hội thi hàng năm được đánh giá cao như: Hội thi làng văn hóa hát dân ca, liên hoan hát chầu văn, liên hoan văn nghệ quần chúng,...Mỗi năm có khoảng từ 2 đến 3 cuộc thi liên hoan cấp tỉnh, gần 20 cuộc thi cấp huyện được tổ chức. Qua đó, giúp các CLB được cọ xát, giao lưu, bảo tồn và phát huy tối đa các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của địa phương. 

Để các CLB văn hóa, văn nghệ quần chúng hoạt động bền vững, các địa phương chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực để duy trì và phát triển các CLB. Qua đó góp phần, gìn giữ, khai thác truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...