Tranh cổ động chống dịch Covid 19

Thứ 2, 06.04.2020 | 16:14:28
2,204 lượt xem

Nhân cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch tổ chức, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu chùm tranh cổ động sáng tác trong giai đoạn 1967-1978 với nhiều tác phẩm luôn mang tính thời sự, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng.

Những tác phẩm mỹ thuật này không chỉ phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc, mà ý nghĩa của nó còn gắn bó chặt chẽ với thời cuộc, góp phần động viên, khích lệ tinh thần lao động, chiến đấu của nhân dân ta trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tranh cổ động là thể loại xung kích của nền mỹ thuật nước nhà, ra đời trước những sự kiện chính trị, những vấn đề thời sự của đất nước. Các hoạ sĩ vẽ tranh cổ động luôn là người tiên phong phản ánh đời sống xã hội bằng ngôn ngữ đồ hoạ cô đọng, xúc tích. Tranh cổ động với những góc cạnh sắc sảo, mang tính thời sự luôn có sự tác động mạnh mẽ đến người xem.Trong giai đoạn hiện nay, nhiều bức tranh cổ động dù ra đời đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên tính thời sự, chứa đựng những thông điệp sống mãi với thời gian.

Theo TTXVN


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...