Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận, phê bình Văn học -Nghệ thuật Trung ương

Thứ 5, 20/12/2018 | 08:48:00
818 lượt xem

Trong năm 2019, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đặt trọng tâm hoạt động vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Chiều 19/12, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2018 và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2019. PGS -TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp, góp ý vào hoạt động của Hội đồng trong năm 2019, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng  cần tiếp tục bám sát thực tiễn, để kịp thời tư vấn cho Đảng, Nhà nước những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó,  cần nâng cao chất lượng nội dung cả Tạp chí lý luận văn học nghệ thuật, tăng cường các lớp bồi dưỡng phê bình, lý luận văn học nghệ thuật cho giới văn nghệ sỹ các địa phương và báo chí...

Tiến sỹ Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh đề xuất: "Năm 2019, nên chăng Hội đồng phân công, giao trách nhiệm cho tiểu ban chuyên môn, hoặc giao trách nhiệm từng lĩnh vực hoạt động tổ chức các tọa đàm khoa học ở dạng chuyên sâu,  đúng mục đích và nhìn nhận khách quan hơn. Tôi cũng rất thống nhất việc Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật của chúng ta không chỉ hàn lâm mà nên đi thẳng trực diện những vấn đề nóng của văn học nghệ thuật, từ đó tự thân hoạt động của chúng ta có sức hút và sẽ có sức lan tỏa".

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN , Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng: năm 2018, mặc dù đã ban hành quy chế hội đồng và hoạt động của các tiểu ban chyên môn, tuy nhiên chất lượng của các tiểu ban hoạt động chưa thực sự đều. PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ đề nghị thời gian tới, các tiểu ban phát huy vai trò, năng lực, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác của Hội đồng.

"Trong  năm 2019 , Hội đồng đặt trọng tâm hoạt động vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, để tư vấn chuyên sâu giúp Đảng, Nhà nước trong các vấn đề thuộc lý luận phê bình, văn hóa, văn học nghệ thuật. Đặc biệt giúp cho các tiểu ban văn kiện của Đảng chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng, những vấn đề về văn hóa, văn nghệ. Chắc chắn tư vấn của Hội đồng là rất quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Hội đồng cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các tiểu ban chuyên môn", PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ đề nghị.

Năm 2018, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đoàn kết nhất trí, bám sát chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác, góp phần định hướng sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nâng cao tầm ảnh hưởng và uy tín trong giới văn học, nghệ thuật.

Hoạt động nổi bật như: Hội đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nhìn lại quả trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay” nhằm rút ra bài học kinh nghiệm lý luận và thực tiễn; đề xuất kiến nghị các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương này trong thời gian tới; Hội thảo khoa học “Một thế kỷ hình thành, phát triển của nghệ thuật cải lương ở Việt Nam (1918-2018) - Những vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp phát triển”; Tọa đàm khoa học “Góp ý chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn”; tham gia đóng góp thiết thực trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, Hội đồng đã tư vấn giúp Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng xử lý nội dung một số vụ việc nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật được ghi nhận và đánh giá cao. /.

Theo Vov

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...