Phấn đấu 91,58% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Thứ 2, 18.01.2021 | 16:05:18
65 lượt xem

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2021, toàn ngành đặt mục tiêu thu hút 35,2% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, thu hút 28,5% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 91,58% dân số tham gia bảo hiểm y tế...

Để đạt được kết quả nêu trên, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa thông tin, dữ liệu, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó tự nguyện đăng ký tham gia. 

Ngoài ra, các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành nhằm xử lý các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...